Το Πανελλήνιο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών εκφράζει την αμέριστη συμπαράστασή του και αλληλεγγύη του στον αγώνα των εργαζομένων της CYTA για την υπεράσπιση των θέσεων εργασίας τους και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας.

Η CYTA HELLAS είναι σε διαδικασία πώλησης και παρά τη δέσμευση της εργοδοσίας ότι δε θα υπάρξει απώλεια θέσεων εργασίας, ούτε και μείωση των αποδοχών των εργαζομένων, προχώρησε ήδη σε δύο απολύσεις. Καταγγέλλουμε την εργοδοσία της CYTA HELLAS που επικαλέστηκε ζήτημα απόδοσης των δύο εργαζόμενων την ίδια στιγμή που διευθυντικά στελέχη της εταιρείας ετοιμάζουν λίστες εργαζόμενων με σκοπό τις μαζικές απολύσεις.

Το Σωματείο Εργαζομένων στη CYTA έχει επανειλημμένα τονίσει ότι καμιά απόλυση δε δικαιολογείται και πως καμιά μείωση αποδοχών δε μπορεί να γίνει δεκτή. Στη τελευταία μαζική Γενική Συνέλευση των εργαζόμενων αποφασίστηκε η πραγματοποίηση στάσης εργασίας με αιτήματα την ανάκληση των απολύσεων, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους της εταιρείας, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας που έχουν με αυτή.

Ως Πανελλήνιο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών δηλώνουμε ότι θα σταθούμε δίπλα στους συναδέλφους μας στη CYTA σε όλη τη διάρκεια του αγώνα τους και μέχρι την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Η καταστρατήγηση εργατικών δικαιωμάτων και η επιχείρηση ισοπέδωσης των εργασιακών σχέσεων και των όρων εργασίας δε θα μείνουν αναπάντητα.

Διεκδικούμε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας για την αναπλήρωση των απωλειών της κρίσης, 5ήμερο -7ωρο -35ωρο. Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, συνδικαλιστικές ελευθερίες στους χώρους δουλειάς.

  • Άμεση επαναπρόσληψη των απολυμένων συναδέλφων.
  • Καμιά νέα απόλυση, καμιά μείωση αποδοχών.
  • Άμεση υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας στη CYTA HELLAS με βάση τις ανάγκες των εργαζόμενων.