ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ)

Άρθρο 1ο
'Αρθρο 2ο - ΣΚΟΠΟΙ
Άρθρο 3ο - ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ
Άρθρο 4ο
'Αρθρο 5ο - ΜΕΛΗ
Άρθρο 6ο - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 7ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 8ο - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Άρθρο 9ο - ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 10ο - ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Άρθρο 11ο - ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
Άρθρο 12ο - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
'Αρθρο 13ο - ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ-ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Άρθρο 14ο - ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ-ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 15ο - ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Άρθρο 16ο