Η καταγγελία σας δεν θα δημοσιευθεί αυτόματα. Σε κάθε περίπτωση θα προηγηθεί επαφή μαζί σας, για διασταύρωση/επεξήγηση των στοιχείων και από κοινού απόφαση για το χειρισμό της υπόθεσης .


ΤεχνικήΜελετητικήΚατασκευαστικήΆλλη


< 45 - 910 - 20> 20


ΑπόλυσηΜη καταβολή αποζημίωσηςΜη καταβολή δεδουλευμένωνΜη καταβολή δώρωνΜη χορήγηση άδειαςΥγιεινή και ασφάλειαΆλλο