Συνέλευση ανέργων ΣΜΤ στα γραφεία πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 10, M.Τρίτη 10/4 στις 7:30μ.μ.