ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΡΙΤΗ 5 ΙΟΥΝΗ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ, 7.00 μμ, ΝΙΚΗΣ 4