Ανοιχτή σύσκεψη στα γραφεία του σωματείου (πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση 10, Αθήνα) για τη συγκρότηση ομάδας για τη διαδικτυακή παρουσία του σωματείου και την εφημερίδα "Τεχνικοί Δρόμοι", στις 7:00μμ