Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις

Καλούμε σε νέα συγκέντρωση την Πέμπτη 25/4/2013, στις 14.00 στα γραφεία του ΕΤΑΑ, (Μάρνη 22).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ

 ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Κανένας συνάδελφος χωρίς περίθαλψη.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΡΝΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΛΗΣΤΡΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝΡΙΚΩΝ