Αποτελέσματα εκλογών 2013 Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για Δ.Σ.
  Αθήνα Ηράκλειο Πάτρα Λάρισα Χανιά Συνολικά Ποσοστό Έδρες
Αριστερή Πρωτοβουλία 514 15 20 7 21 577 49,61% 4
ΕΣΑΚ 321 6 12 28 26 393 33,79% 2
Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών 163 5 8 4 0 180 15,48% 1
Αγωνιστική Συνεργασία 13 0 0 0 0 13 1,12%
Λευκά 2 0 0 0 0 2 0,17%  
Άκυρα 2 1 0 0 0 3 0,25%  
Σύνολο 1015 27 40 39 47 1168 100% 7

 

Αποτελέσματα εκλογών 2011 Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για Δ.Σ.
  Αθήνα Ηράκλειο Πάτρα Λάρισα Χανιά Συνολικά Ποσοστό Έδρες
Αριστερή Πρωτοβουλία 534 37 5 16 592 51,66% 4
ΕΣΑΚ 321 9 31 14 373 32,55% 2
Τρένα 64 14 4 3 85 7,42% 1
Αυτόνομη Παρέμβαση 76 4 1 1 82 7,16%
Αγωνιστική Συνεργασία             14 0 0 0 14 1,22%
Λευκά 3 1 0 0 4 0,25%  
Άκυρα 8 2 0 0 10 0,69%  
Σύνολο 1010 65 41 34 1160 100% 7

 

 

 

Αποτελέσματα εκλογών 2013 Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για Ε.Κ.Α., Ε.Κ.Η.
  Αθήνα Ποσοστό Έδρες Ηράκλειο Έδρες
Αριστερή Πρωτοβουλία 475 49,84% 7 18
ΕΣΑΚ 311 32,63% 4 0
Ριζοσπαστικός Χώρος Τεχνικών 152 15,95% 2 0
Αγωνιστική Συνεργασία 15 1,57% 0
Λευκά 2 0,21%   0  
Άκυρα 2 0,21%   1  
Σύνολο 957 100% 13 19

 

Αποτελέσματα εκλογών 2011 Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών για Ε.Κ.Α.
  Αθήνα Ποσοστό Έδρες
Αριστερή Πρωτοβουλία 486 51,37% 7
ΕΣΑΚ 306 32,35% 4
Τρένα 64 6,77% 1
Αυτόνομη Παρέμβαση 74 7,82% 1
Αγωνιστική Συνεργασία 16 1,69%
Λευκά 7 0,73%  
Άκυρα 9 0,93%  
Σύνολο 962 100% 13