Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καταγγέλλει την παράνομη και καταχρηστική απόλυση. Η εργοδοσία της ELPHO απέλυσε την εργαζόμενη με πρόφαση τη «μη ικανοποιητική απόδοση» ακριβώς μια μέρα μετά την άρνησή της να δουλέψει την Κυριακή της Αποκριάς αλλά και τις επόμενες τρεις Κυριακές αδήλωτα και «μαύρα».

Η εργοδοσία της ELPHO έχει δημιουργήσει ένα κάτεργο τρίμηνης διάρκειας για τις «ανάγκες» του έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων (Ψ.Υ.-ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.)» του Υπουργείου Οικονομικών. Σκοπός της να αποκομίσει το μέγιστο κέρδος από τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση δεκάδων τεχνικών για το τρίμηνο Ιανουαρίου –Μαρτίου και για αυτό το λόγο επινόησε και χρησιμοποιεί πολλές μεθόδους:

  • Εργασία 6 ημερών την εβδομάδα, πέντε ημέρες (καθημερινές) 7ωρο και το Σάββατο 5ωρο.
  • Πρόσληψη με σύμβαση αορίστου χρόνου με τον κατώτατο μισθό και ταυτόχρονη υπογραφή του εντύπου «οικειοθελούς αποχώρησης» για τέλη Μάρτη οπότε και ολοκληρώνεται το έργο.

  • Πρόσληψη με ΔΠΥ για όσους τεχνικούς έχουν μπλοκάκι, για τις ίδιες θέσεις εργασίας. Πληρωμή «με το κομμάτι» που οδηγεί σε ξέφρενη εντατικοποίηση προκειμένου να βγει το μεροκάματο. Για τους «συνεργάτες» η εργοδοσία απαλλάσσεται από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ενώ θεωρεί ότι έχει «λυμένα» τα χέρια της όσον αφορά τη δυνατότητα απόλυσής τους στο τέλος του τριμήνου.

  • Αξιοποίηση εξωτερικών συνεργατών για εργασία «από απόσταση» (τηλεεργασία δηλαδή) στο ίδιο έργο με πληρωμή «με το κομμάτι».
  • Απαγόρευση λήψης άδειας για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Οι εργαζόμενοι για οποιαδήποτε τυχόν απουσία από τη δουλειά υποχρεώνονται να αναπληρώσουν τις χαμένες ώρες δουλεύοντας εξαντλητικές απλήρωτες υπερωρίες τις επόμενες ημέρες.
  • Τέλος ζητήθηκε «προαιρετικά» από τους εργαζόμενους να εργαστούν «αδήλωτα» για τέσσερις Κυριακές ένα επιπλέον 7ωρο έναντι 30 ευρώ την ημέρα. Πρακτικά η εταιρεία θέλησε να επιβάλλει 7ήμερη εργασία.

Η καταστρατήγηση όσων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει, η αξιοποίηση όποιας δυνατότητας δίνει το αντεργατικό νομοθετικό πλαίσιο για την ευέλικτη εργασία αλλά και η «εφευρετικότητα» μεθόδων για τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση των εργαζομένων δεν αποτελούν εξαίρεση ή πρωτοτυπία αλλά τον κανόνα που επιδιώκει να επιβάλλει η εργοδοσία σε κάθε χώρο δουλειάς προκειμένου να αυξήσει την κερδοφορία της.

Η ανταγωνιστικότητα και η ανάκαμψη της οικονομίας θα στηριχτούν πάνω στην ισοπέδωση των εργασιακών μας δικαιωμάτων και την ένταση της εκμετάλλευσης. Αυτός είναι ο πραγματικός στόχος των «μεταρρυθμίσεων» που προωθούν κεφάλαιο-ΕΕ-ΔΝΤ και θέλουν να συνεχιστούν γιατί αποτελούν όρο για την διασφάλιση της κερδοφορίας τους και για να έρθουν οι «πολυπόθητες» επενδύσεις.

Το «κάτεργο» που επιχειρεί να δημιουργήσει η ELPHO προορίζεται να αποτελέσει τον «οδηγό» για τον κλάδο των Μελετητικών εταιρειών που θα αναλάβουν την εκτέλεση του έργου ολοκλήρωσης του Κτηματολογίου αλλά και πρότυπο για την εργασία στον κλάδο τα επόμενα χρόνια.

Η εργοδοτική τρομοκρατία, η καταστρατήγηση εργατικών δικαιωμάτων, η επιχείρηση ισοπέδωσης των εργασιακών σχέσεων και των όρων εργασίας, οι απειλές, οι εκδικητικές απολύσεις όποιου αντιστέκεται δεν θα μείνουν αναπάντητα.

Διεκδικούμε υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις σε σχέση με το 2009, αναπλήρωση των απωλειών της κρίσης, 5ήμερο -7ωρο -35ωρο, κανονικές προσλήψεις μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, συνδικαλιστικές ελευθερίες στους χώρους δουλειάς.

Κανένας εργαζόμενος μόνος του
Με αγώνες σπάμε την εργοδοτική τρομοκρατία.