Πώς μπορεί ένα σωματείο να υπονομεύει τις κατακτήσεις ολόκληρου κλάδου

Η κατάκτηση από το Πανελλαδικό Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΠΣΜΤ) συλλογικής σύμβασης που καλύπτει και εξομοιώνει τους αμειβόμενους με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ) με τους μισθωτούς συναδέλφους τους στο χώρο των τεχνικών (Δ.Α. ΟΜΕΔ 13/2007) αποτέλεσε τομή στην πάλη ενάντια στην ελαστικοποίηση της εργασίας για την ενότητα των εργαζόμενων ανεξάρτητα από τους τεχνητούς διαχωρισμούς που επιβάλλουν οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης

Διαβάστε Περισσότερα