Απουσία από την εργασία

  Απουσία από την εργασία Απουσία για σπουδαίο λόγο Χρονικά όρια απουσίας μετ' αποδοχών Ασθένεια διάρκειας 3 ημερών Ασθένεια μεγαλύτερης διάρκειας Πότε η απουσία μπορεί να θεωρηθεί παραίτηση; 6.1 Απουσία για σπουδαίο λόγο Η γενικός κανόνας που διέπει κάθε σύμβαση εργασίας είναι ότι όταν ο εργαζόμενος αδυνατεί να παρέχει εργασία για λόγους για τους οποίους δεν…

Διαβάστε περισσότερα Απουσία από την εργασία

Διαθεσιμότητα μισθωτών

  Διαθεσιμότητα μισθωτών (Το κείμενο προέρχεται αυτούσιο από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας) Έγγραφος Αναγγελία Διαθεσιμότητας Υπερημερία Εργοδότη Διάρκεια Διαθεσιμότητας Αποδοχές Ημερών Διαθεσιμότητας Ανάκληση της Διαθεσιμότητας Διαθεσιμότητα και Ασθένεια – άδεια – Δώρα Εορτών Μισθωτοί Δημοσίου Τομέα – Κοινής Ωφέλειας 7.1 Έγγραφος Αναγγελία Διαθεσιμότητας Οι επιχειρήσεις ή οι εκμεταλλέυσεις που παρουσιάζουν περιορισμό της οικονομικής τους…

Διαβάστε περισσότερα Διαθεσιμότητα μισθωτών

Αδειες και προστασία εργαζομένων

  Αδειες και προστασία των εργαζομένων Ετήσια άδεια Προϋποθέσεις λήψης, διάρκεια και χρόνος χορήγησης Αποδοχές και χρόνος καταβολής Τι συμβαίνει αν λήξει η σύμβαση; Ο νόμος 3302/2004 (40 Kb) Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του 3302/2004 (177 Kb) Κατάτμηση Αδείας (Ν.3846/10 – ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ) Αδεια τοκετού και μητρότητας Προστασία εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων Αδεια γάμμου και…

Διαβάστε περισσότερα Αδειες και προστασία εργαζομένων