Μόνοι κερδισμένοι, οι εργοδότες

Το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών ιδρύθηκε το 2000. Μέλη του είναι μηχανικοί (απόφοιτοι ΑΕΙ και ΤΕΙ), σχεδιαστές, γεωλόγοι και τεχνικοί (δικτύων). Επιχειρεί να συνενώσει τους εργαζομένους τεχνικών κλάδων που απασχολούνται σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. «Οι οποίοι είναι τυπικά μισθωτοί και εργάζονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών», όπως διευκρινίζουν τα μέλη του.

Διαβάστε Περισσότερα