Στο πλαίσιο της υλοποίησης της αντιδραστικής
συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΔΝΤ
και τους τραπεζίτες, η κυβέρνηση θέλει να
καταργήσει τις συλλογικές συμβάσεις, ένα από τα
πιο στοιχειώδη δικαιώματα που δημιουργούσαν ένα
προστατευτικό πλέγμα απέναντι στην εργοδοτική
ασυδοσία.
Με τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσφέρει στους
εργοδότες τη δυνατότητα να μην υπογράφουν
συλλογικές συμβάσεις! Και αυτό γιατί αχρηστεύει
τη δυνατότητα των εργατικών οργανώσεων να
προσφεύγουν στον Οργανισμό Μεσολάβησης
και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) όταν αποτυγχάνουν οι
διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες. Η διαδικασία
προσφυγής αποτελείται από δύο στάδια: τη
μεσολάβηση μεταξύ των δύο μερών και αν αυτή
αποτύχει τη διαιτησία. Με τις νέες ρυθμίσεις η
εργατική πλευρά θα μπορεί να προσφεύγει στη
διαιτησία «μονομερώς», μόνο στην περίπτωση
που «το άλλο μέρος (σ.σ. η εργοδοτική) αρνήθηκε
τη μεσολάβηση». Όμως, η εργοδοτική πλευρά
δεν έχει κανένα λόγο να αρνηθεί τη μεσολάβηση,
αφού έτσι και αλλιώς η απόφαση του μεσολαβητή
δεν είναι δεσμευτική γι’ αυτήν (σε αντίθεση με
τις αποφάσεις της διαιτησίας). Έτσι η κυβέρνηση
καταργεί τη διαιτησία και επομένως ενισχύει την
αδιαλλαξία των εργοδοτών, οι οποίοι θα μπορούν
πλέον να μην υπογράφουν Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας.
Αλλά ακόμα και για τις συμβάσεις που θα
υπογράφονται, η κυβέρνηση φροντίζει να καταργεί