Για να γραφτείτε στο Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών,
κατεβάστε το συνημμένο αρχείο με την αίτηση εγγραφής
και αφού τη συμπληρώσετε στείλτε τη στη διεύθυνση: somtechnik@gmail.com
Για οποιεσδήποτε απορίες μπορείτε να απευθυνθείτε
στα τηλέφωνα 6936 760879, 6977 806266