Στις 29/08 πραγματοποιήθηκε η εξ' αναβολής τριμερής συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας, ανάμεσα στους απολυμένους εργαζόμενους, το σωματείο μας και το ΣΕΤΗΠ από τη μια πλευρά και τη διοίκηση της εταιρείας από την άλλη. Το όλο πνεύμα της συζήτησης ανέδειξε για άλλη μια φορά την αδιαλλαξία της διοίκησης, η οποία ισχυρίστηκε τα εξής:

Ο αγώνας για την επαναπρόσληψη των απολυμένων συνάδελφων στην InternetQ, συνεχίζεται.

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Στις 29/08 πραγματοποιήθηκε η εξ' αναβολής τριμερής συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας, ανάμεσα στους απολυμένους εργαζόμενους, το σωματείο μας και το ΣΕΤΗΠ από τη μια πλευρά και τη διοίκηση της εταιρείας από την άλλη.

Το όλο πνεύμα της συζήτησης ανέδειξε για άλλη μια φορά την αδιαλλαξία της διοίκησης, η οποία ισχυρίστηκε τα εξής:

            Οι εργαζόμενοι δεν απολύθηκαν για συνδικαλιστικούς λόγους και τα όσα ισχυρίζονται απολυμένοι και σωματεία, είναι ψευδή. Το συμπέρασμα της επιθεώρησης εργασίας σε ότι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά ήταν: «Το γεγονός ότι σε διάστημα μιας εργάσιμης εβδομάδας (από 11/7 έως 15/7) η επιχείρηση πραγματοποίησε πέντε απολύσεις και όλες αφορούσαν εργαζόμενους που ήταν μέλη των κλαδικών σωματείων συνιστά, κατά την άποψη του επιθεωρητή, σοβαρή και ισχυρή ένδειξη ότι οι καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας συνδέονται με τη συνδικαλιστική ιδιότητα των εργαζομένων.»

            Οι εργαζόμενοι στην εταιρεία δεν εργάζονται υπερωριακά. Συγκεκριμένα αναγράφεται στα πρακτικά: «Η επιχείρηση δήλωσε ότι η παροχή των υπηρεσιών της εταιρίας δε δικαιολογεί κατά κανόνα υπερωριακή απασχόληση. Οι εργαζόμενοι δεν εργάστηκαν υπερωριακά κατά το χρόνο της απασχόλησης τους και δεν παραπονέθηκαν ποτέ τόσο για το λόγο αυτό όσο και για οποιονδήποτε άλλο. Επιπρόσθετα οι αποδοχές όλων των εργαζομένων ήταν ανώτερες από τις προβλεπόμενες ελάχιστες νόμιμες με τη συμφωνία να συμψηφίζονται με πάσης φύσεως αποδοχές προβλεπόμενες από το νόμο ή/ και ΣΣΕ συμπεριλαμβανομένων τυχόν υπερεργασίας, υπερωρίας, επιδομάτων κλπ.» και ακόμα «Τέλος, σε ερώτηση (του επιθεωρητή εργασίας) αν απασχολείται προσωπικό την ημέρα του Σαββάτου η επιχείρηση δήλωσε ότι δεν απασχολείται προσωπικό το Σάββατο.»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, η δική μας στάση μπορεί να είναι μόνο μία .

Απέναντι σε μια εργοδοσία η οποία δεν διστάζει να απολύσει εργαζόμενους που διεκδικούν τα στοιχειώδη, να μεταφέρει τα γραφεία στο Κορωπί μέσα σε μια νύχτα, να προσλάβει μπράβους, να επιστρατεύσει μέχρι και την ακροδεξιά για να διασπάσει την αλληλεγγύη μας, ένας δρόμος μόνο ανοίγεται.

Ο δρόμος του αγώνα, που είναι ο μόνος τρόπος για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων μας. Να ενισχύσουμε την ενότητα και την αλληλεγγύη μας. Με μαζικό, αποφασιστικό και συντονισμένο αγώνα να αρνηθούμε να πληρώσουμε την κρίση που μας φόρτωσαν, η κυβέρνηση  του ΠΑ.ΣΟ.Κ με όλο το μαύρο μέτωπο Ν.Δ, ΛΑ.Ο.Σ, Δ.Ν.Τ, Ε.Ε και την εργοδοσία.

Κάθε απόλυση μας αφορά όλους, για αυτό ο αγώνας για την επαναπρόσληψη των συνάδελφων θα συνεχιστεί και θα ενταθεί με νέες κινητοποιήσεις.

Απαιτούμε

·      άμεση επαναπρόσληψη των συναδέλφων

·      τήρηση του ωραρίου – όχι στις απλήρωτες υπερωρίες

·      αυξήσεις στους μισθούς

 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ!

Η ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ!